არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

JW ბიბლიოთეკა

JW ბიბლიოთეკის ფუნქციები

JW ბიბლიოთეკის ფუნქციები

ბიბლია

  • აირჩიეთ ბიბლიის ექვსი თარგმანიდან ერთ-ერთი.

  • თუ სასურველი მუხლის აღმნიშვნელ ციფრს თითით შეეხებით, შეძლებთ, ეს მუხლი ბიბლიის სხვა 5 თარგმანშიც ნახოთ.

  • თუ სქოლიოს ან მარგინალური მუხლის აღმნიშვნელ ნიშანს თითით შეეხებით, შეძლებთ, დამატებითი ინფორმაციის ნახვას.

 

ნავიგაცია

  • პუბლიკაციის კითხვის დროს სწრაფი ნავიგაციისთვის თითი ეკრანზე მარჯვნივ ან მარცხნივ გაატარეთ.

  • გამოიყენეთ სანიშნი, რათა იმ მონაკვეთიდან გააგრძელოთ კითხვა, სადაც გაჩერდით.

  • ამ აპლიკაციას აქვს დამახსოვრების ფუნქცია, რაც დაგეხმარებათ, სწრაფად გადახვიდეთ იმ მონაკვეთებზე, რასაც ბოლოს კითხულობდით.

  • ძიების ფუნქციის მეშვეობით იპოვეთ სასურველი სიტყვები და ფრაზები იმ პუბლიკაციებში, რომლებიც გახსნილი გაქვთ.