არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

რატომაა განსხვავებული ფერებით მოცემული ბიბლიის წიგნები სანავიგაციო ეკრანზე?

რატომაა განსხვავებული ფერებით მოცემული ბიბლიის წიგნები სანავიგაციო ეკრანზე?

„ახალი ქვეყნიერების თარგმანის“ შესავალში „ძირითადი ბიბლიური საკითხები“ (ქართულ ენაზე გამოცემულია ბროშურის სახით) მე-19 კითხვაში ბიბლიის წიგნები 8 ჯგუფადაა დაყოფილი; სწორედ ამიტომაა სანავიგაციო ეკრანზე ბიბლიის წიგნები განსხვავებული ფერებით მოცემული.