არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ბიბლია მეცნიერულად ზუსტია

რა გვარწმუნებს იმაში, რომ ბიბლია ჭეშმარიტია?

თუ ბიბლიის ავტორი ღმერთია, მაშინ ის უნდა განსხვავდებოდეს ყველა სხვა წიგნისგან.

წინააღმდეგობაში ხომ არ მოდის ბიბლია მეცნიერებასთან?

მეცნიერულად დაუსაბუთებელი ინფორმაციაა მოცემული ბიბლიაში?

მოძველებული წიგნია ბიბლია თუ წინ უსწრებს დროს?

ბიბლია არ არის სამეცნიერო სახელმძღვანელო, მაგრამ მასში გასაოცარი მეცნიერული ფაქტებია მოყვანილი.

რა გავლენას ახდენს მეცნიერება თქვენს ცხოვრებაზე

რა „მეცნიერული არგუმენტები არსებობს ღვთის არარსებობასთან დაკავშირებით“?

იგნაც ზემელვაისი

რატომ აფასებს თანამედროვე მსოფლიო მის მიერ გაწეულ ღვაწლს?

წარსულის სახეები — გალილეო

1992 წელს პაპმა, იოანე პავლე II-მ, მოულოდნელი განაცხადი გააკეთა კათოლიკურ ეკლესიასა და მის მიერ გალილეოს დევნასთან დაკავშირებით.

არისტოტელე

ამ ფილოსოფოსის შეხედულებებმა დიდი გავლენა იქონია ქრისტიანული სამყაროს სწავლებებზე.

ჰიგიენასთან დაკავშირებული კანონები, რომლებიც დროს უსწრებდა

ძველ დროში მცხოვრები ისრაელები ითვალისწინებდნენ ჰიგიენასთან დაკავშირებულ ღვთის მითითებებს, რომლებიც დროს უსწრებდა და ეს მათ ჯანმრთელობაზე სასიკეთოდ აისახებოდა.