არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ღვთის სამეფო

რა არის ღვთის სამეფო?

გაეცანი, რატომ არის ღვთის სამეფო სხვა ყველა მთავრობებზე აღმატებული

ადამიანის გულშია სასუფეველი?

რას ნიშნავს სიტყვები: „ღმრთის სასუფეველი თვითონ თქვენშია“?

რას გააკეთებს ღვთის სამეფო?

გაეცანი, რას მოგვიტანს ღვთის მთავრობა, როცა ის დედამიწაზე იმმართველებს.

რას ვიგებთ ბიბლიური ქრონოლოგიიდან 1914 წლის შესახებ?

დანიელის მე-4 თავში მოხსენიებული წინასწარმეტყველება „შვიდი დროის“ შესახებ მიუთითებს ადამიანთა მმართველობის რთულ პერიოდზე.

როგორ დამყარდება მშვიდობა დედამიწაზე?

გაიგე მეტი, თავისი დაპირების თანახმად, როგორ დაამყარებს ღმერთი სამეფოს მეშვეობით მშვიდობას მსოფლიოში.

რა იგულისხმება „სამეფოს გასაღებებში“?

ვის მიეცა ეს გასაღებები და რა მიზნით?