ბიბლია გვპასუხობს:

ყველაფერზე შეგვიძლია ვილოცოთ, რაც ღვთის ნებას შეესაბამება. „რაც უნდა ვთხოვოთ მისი [ღვთის] ნებისამებრ, ის გვისმენს“ (1 იოანე 5:14). შეგიძლიათ ლოცვის დროს პირადი სატკივარი გაუზიაროთ ღმერთს? დიახ, რადგან ბიბლიაში ვკითხულობთ: „გული გადმოუღვარეთ მას [ღმერთს]“ (ფსალმუნი 62:8).

რა შეგვიძლია ვთხოვოთ ლოცვაში ღმერთს:

  • რწმენა განგვიმტკიცოს (ლუკა 17:5).

  • მოგვცეს წმინდა სული, თავისი მოქმედი ძალა, რათა გავაკეთოთ ის, რაც სწორია (ლუკა 11:13).

  • გაგვაძლიეროს სირთულეებისა და ცდუნებების დროს (ფილიპელები 4:13).

  • მოგვცეს შინაგანი სიმშვიდე (ფილიპელები 4:6, 7).

  • მოგვცეს სიბრძნე სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად (იაკობი 1:5).

  • უზრუნველგვყოს ყოველივე აუცილებლით (მათე 6:11).

  • მოგვიტევოს ცოდვები (მათე 6:12).