არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

მოსემ დაწერა ბიბლია?

მოსემ დაწერა ბიბლია?

ბიბლია გვპასუხობს:

ღმერთმა მოსეს მეშვეობით დაწერა ბიბლიის პირველი ხუთი წიგნი: დაბადება, გამოსვლა, ლევიანები, რიცხვები და მეორე კანონი. სავარაუდოდ, მოსემ დაწერა წიგნი იობი და 90-ე ფსალმუნიც. მოსე იყო ერთ-ერთი იმ ორმოცი მამაკაციდან, რომლის მეშვეობითაც ღმერთმა ბიბლია დაწერა.