ბიბლია გვპასუხობს:

ბიბლია არ ამბობს, რომ დღეს მომხდარი სტიქიური უბედურებების მიზეზი ღმერთია. ბიბლიიდან ვიგებთ, რომ ღვთის მიერ ადამიანებისთვის დატეხილი სასჯელი სრულიად განსხვავდება სტიქიური უბედურებისგან.

  1. ღმერთი განურჩევლად ყველას არ სჯის. ბიბლიაში წერია: „ღმერთი ისე არ უყურებს, როგორც ადამიანი, რადგან ადამიანი იმას ხედავს, რასაც თვალი ხედავს, იეჰოვა კი გულს ხედავს.“ (1 სამუელი 16:7).

  2. იეჰოვა ადამიანთა გულებს ხედავს და მხოლოდ ბოროტებს ანადგურებს (დაბადება 18:23—32).

  3. ღმერთი წინასწარ აფრთხილებს ადამიანებს და ამით მართლებს გადარჩენის შესაძლებლობას აძლევს.

ამის საპირისპიროდ, სტიქიური უბედურება, უმეტესწილად, გაუფრთხილებლად ატყდება თავს ადამიანებს და განურჩევლად კლავს და ასახიჩრებს ყველას. გარკვეულწილად, სტიქიურ უბედურებას ხელს უწყობს ისიც, რომ ადამიანები აზიანებენ გარემოს და ისეთ ტერიტორიებზე სახლდებიან, სადაც მიწისძვრის, წყალდიდობისა და სხვა სტიქიების ალბათობა დიდია.