არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ბიბლიის ისტორია

ვინ დაყო ბიბლია თავებად და მუხლებად?

რატომ პოვა მოწონება მუხლებად და თავებად დაყოფილმა ბიბლიამ?

ბიბლიამ გაუძლო არაერთ წინააღმდეგობას

საუკუნეების მანძილზე პოლიტიკური თუ რელიგიური ლიდერები ბოროტად იყენებდნენ თავიანთ ძალაუფლებას, რათა შეეჩერებინათ ამ წიგნის თარგმნა და გავრცელება. მაგრამ მათი ყველანაირი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა.

რა გვარწმუნებს იმაში, რომ ბიბლია ჭეშმარიტია?

თუ ბიბლიის ავტორი ღმერთია, მაშინ ის უნდა განსხვავდებოდეს ყველა სხვა წიგნისგან.

უცვლელად მოაღწია ბიბლიამ ჩვენამდე?

რა გვარწმუნებს, რომ ამ უძველესმა წიგნმა ბიბლიამ ჩვენამდე უცვლელი სახით მოაღწია?

ბიბლიამ ჩვენამდე უცვლელი სახით მოაღწია

ბიბლიის ზოგი გადამწერი ამ საქმეს დაუდევრად ეკიდებოდა ან განზრახ ცვლიდა ტექსტს. როგორ გამოაშკარავდა ეს?