არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ბიბლიის საკვლევი საშუალებები

აქ განთავსებული ბიბლიის საკვლევი საშუალებები დაგეხმარებათ, უფრო საინტერესო და სასიამოვნო გახდეს თქვენთვის ბიბლიის შესწავლა.

შესწავლაში დამხმარე კითხვები

სულიერი ქმნილებები — რა გავლენას ახდენენ ჩვენზე? (ნაწილი 1)

არსებობენ ანგელოზები? არსებობენ ბოროტი ანგელოზები? პასუხების მისაღებად ისარგებლეთ ბიბლიის შესწავლაში დამხმარე ამ კითხვებით.

შესწავლაში დამხმარე კითხვები

სულიერი ქმნილებები — რა გავლენას ახდენენ ჩვენზე? (ნაწილი 1)

არსებობენ ანგელოზები? არსებობენ ბოროტი ანგელოზები? პასუხების მისაღებად ისარგებლეთ ბიბლიის შესწავლაში დამხმარე ამ კითხვებით.

ინდივიდუალური სწავლება

რატომ ვსწავლობთ ბიბლიას?

ბიბლიის დახმარებით მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი იღებს პასუხს უმნიშვნელოვანეს კითხვებზე.. თქვენც ისურვებთ ასეთ კითხვებზე პასუხების მიღებას?

როგორ ტარდება ბიბლიის შესწავლა?

მთელ მსოფლიოში იეჰოვას მოწმეები ბიბლიის შესწავლებს უფასოდ ატარებენ. გაიგეთ, როგორ ხდება ეს.

გსურთ, მოგაკითხონ იეჰოვას მოწმეებმა?

იმსჯელეთ ბიბლიურ თემებზე იეჰოვას მოწმეებთან ან ისარგებლეთ ბიბლიის უფასო შესწავლისთვის განკუთვნილი პროგრამით.

ბიბლიის შესწავლაში დამხმარე სხვა საშუალებები

შესწავლაში დამხმარე კითხვები

ბიბლიის შესასწავლი სახელმძღვანელოები

სასიხარულო ცნობა ღვთისგან

რა არის სასიხარულო ცნობა ღვთისგან? რატომ შეგვიძლია ვენდოთ მას? ეს ბროშურა პასუხს სცემს იმ ბიბლიურ კითხვებს, რომლებსაც ხშირად სვამენ ადამიანები.

რას გვასწავლის ბიბლია სინამდვილეში?

ეს ბიბლიის შესასწავლი სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ, გაიგოთ, რას ამბობს ღვთის სიტყვა სხვადასხვა საკითხზე, მაგალითად, რატომ არსებობს ტანჯვა, რა ხდება სიკვდილის შემდეგ, რის გაკეთება შეგვიძლია ჩვენი ოჯახის ბედნიერებისთვის და ასე შემდეგ.

იეჰოვას მოწმეების კრების შეხვედრები

დაესწარით იეჰოვას მოწმეების კრების შეხვედრებს

გაიგეთ, სად ვიკრიბებით და როგორ ვცემთ ღმერთს თაყვანს. ყველას სიამოვნებით მივიღებთ. ჩვენთან არ ხდება ფულის შეგროვება.

რას ემსახურება იეჰოვას მოწმეების სამეფო დარბაზი?

საკუთარი თვალით ნახეთ, რა ხდება იეჰოვას მოწმეების სამეფო დარბაზში.

დამატებითი მასალები

JW ბიბლიოთეკა

წაიკითხეთ და შეისწავლეთ ბიბლია „ახალი ქვეყნიერების თარგმანის“ გამოყენებით. შეადარეთ ეს თარგმანი ბიბლიის სხვა თარგმანებს.

ონლაინ ბიბლიოთეკა

გამოიკვლიეთ ბიბლიური საკითხები იეჰოვას მოწმეების მიერ გამოცემული პუბლიკაციების მეშვეობით