არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სურათები

მადლიერი კეთროვანი

ჩამოტვირთეთ და ამობეჭდეთ ეს სავარჯიშო. გააფერადეთ სურათები და შემდეგ მთელმა ოჯახმა ერთად უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს.