არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სურათები

რის სწავლა შეგვიძლია აბელისა და კაენისგან?

ჩამოტვირთეთ და ამობეჭდეთ ეს სავარჯიშო. გააფერადეთ სურათები და შემდეგ მთელმა ოჯახმა ერთად უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს.