არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სურათები

რა შეგიძლია ისწავლო რუთისგან

ამ სავარჯიშოში ჩამოთვლილია კარგი მეგობრისთვის დამახასიათებელი თვისებები. რომელს მიუსადაგებდი რუთს?