ამ სავარჯიშოში მოცემული მითითების თანახმად, გააკეთე სურათი, რომელზეც ნაჩვენები იქნება, რა თვისებებით უნდა გამოირჩეოდეს, შენი აზრით, კარგი მეგობარი.