ხედავთ განსხვავებას სავარჯიშოში მოცემულ ორ სურათს შორის? როგორ ფიქრობ, რომელ სურათზეა სწორად ასახული ის, თუ როგორ უნდა მოიქცე შეხვედრებზე?