არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

გაკვეთილი 4: ქურდობა არ შეიძლება

მათეს სურს, აიღოს ის, რაც არ ეკუთვნის. რა ეხმარება მას სწორად მოქცევაში.