არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ბიბლიური ბარათები

ხიზკია

ჩამოტვირთე ეს ბიბლიური ბარათი და გაიგე უფრო მეტი ხიზკიას შესახებ. ამოჭერი, შუაზე გადაკეცე და შეინახე!