არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ბიბლიური ბარათები

სამსონი

ჩამოტვირთე ეს ბიბლიური ბარათი და გაიგე მეტი სამსონზე. ამოჭერი, შუაზე გადაკეცე და შეინახე.