არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ბიბლიური ბარათები

იოშია

ჩამოტვირთე ეს ბიბლიური ბარათი და გაიგე უფრო მეტი პეტრეს შესახებ. ამოჭერი, შუაზე გადაკეცე და შეინახე!