არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ბიბლიური ბარათები

დანიელი

ჩამოტვირთე ეს ბიბლიური ბარათი და გაიგე უფრო მეტი დანიელის შესახებ. ამოჭერი, შუაზე გადაკეცე და შეინახე!