არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

ასწავლეთ შვილებს

ეს ბიბლიური მოთხრობები უბრალო ენითაა დაწერილი, რაც მშობლებს შვილებისთვის მნიშვნელოვანი ბიბლიური გაკვეთილების სწავლებას გაუადვილებს. ეს მოთხრობები მშობლებმა ხმამაღლა უნდა წაუკითხონ თავიანთ შვილებს.