არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ასწავლეთ შვილებს

ეს ბიბლიური მოთხრობები უბრალო ენითაა დაწერილი, რაც მშობლებს შვილებისთვის მნიშვნელოვანი ბიბლიური გაკვეთილების სწავლებას გაუადვილებს. ეს მოთხრობები მშობლებმა ხმამაღლა უნდა წაუკითხონ თავიანთ შვილებს.