სამი ახალგაზრდა მობილური ტელეფონის დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობს.