არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ვინ შექმნა?

ფრინველთა ფერები, რომლებიც არასოდეს ხუნდება

ფრინველთა ფერები, რომლებიც არასოდეს ხუნდება

რატომ არ კარგავს ბევრი ჩიტის ფრთა ფერთა სიკაშკაშეს მაშინ, როცა ადამიანის შექმნილი საღებავები და ქსოვილები დროთა განმავლობაში ხუნდება?