არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ღმერთს სურს ჩვენი დახმარება

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

ღმერთს სურს ჩვენი დახმარება

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ღმერთს სურს ჩვენი დახმარება

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

ღმერთს სურს ჩვენი დახმარება