არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ღმერთმა მოსე ეგვიპტეში გაგზავნა

გამოსვლის 3—12 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

ღმერთმა მოსე ეგვიპტეში გაგზავნა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ღმერთმა მოსე ეგვიპტეში გაგზავნა

გამოსვლის 3—12 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

ღმერთმა მოსე ეგვიპტეში გაგზავნა