არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

რახაბი მითითებისამებრ იქცევა

იესო ნავეს ძე 2—6 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

რახაბი მითითებისამებრ იქცევა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

რახაბი მითითებისამებრ იქცევა

იესო ნავეს ძე 2—6 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

რახაბი მითითებისამებრ იქცევა