არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

რა არის საჭირო ნამდვილი მეგობრობისთვის

რუთი 1—4 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

რა არის საჭირო ნამდვილი მეგობრობისთვის

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

რა არის საჭირო ნამდვილი მეგობრობისთვის

რუთი 1—4 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

რა არის საჭირო ნამდვილი მეგობრობისთვის