არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

მოსე ეგვიპტეში იზრდებოდა

გამოსვლის 1—2 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

მოსე ეგვიპტეში იზრდებოდა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

მოსე ეგვიპტეში იზრდებოდა

გამოსვლის 1—2 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

მოსე ეგვიპტეში იზრდებოდა