არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ლოტი და მისი ოჯახი

დაბადება 19:1—26

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

 

ლოტი და მისი ოჯახი

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ლოტი და მისი ოჯახი

დაბადება 19:1—26

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

 

ლოტი და მისი ოჯახი