არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

კორახი მოსესა და აარონის წინააღმდეგ

რიცხვების 16, 17 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

კორახი მოსესა და აარონის წინააღმდეგ

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

კორახი მოსესა და აარონის წინააღმდეგ

რიცხვების 16, 17 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

კორახი მოსესა და აარონის წინააღმდეგ