არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ისწავლე სხვებისგან

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

ისწავლე სხვებისგან

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ისწავლე სხვებისგან

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

ისწავლე სხვებისგან