არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ისრაელებმა ოქროს ხბოს კერპი ჩამოასხეს

გამოსვლა 24:9—18; 32:1—35

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

ისრაელებმა ოქროს ხბოს კერპი ჩამოასხეს

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

ისრაელებმა ოქროს ხბოს კერპი ჩამოასხეს

გამოსვლა 24:9—18; 32:1—35

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

ისრაელებმა ოქროს ხბოს კერპი ჩამოასხეს