არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

იოსები ეგვიპტის მიწაზე

დაბადების 39-ე და მე-40 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

იოსები ეგვიპტის მიწაზე

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

იოსები ეგვიპტის მიწაზე

დაბადების 39-ე და მე-40 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

იოსები ეგვიპტის მიწაზე