არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

როგორ გვაძლიერებს იეჰოვა

მსაჯულები 6, 7 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

როგორ გვაძლიერებს იეჰოვა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

როგორ გვაძლიერებს იეჰოვა

მსაჯულები 6, 7 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

როგორ გვაძლიერებს იეჰოვა