არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

იეჰოვამ ისრაელები გადაარჩინა

გამოსვლა 13:17—15:21

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

იეჰოვამ ისრაელები გადაარჩინა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

იეჰოვამ ისრაელები გადაარჩინა

გამოსვლა 13:17—15:21

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

იეჰოვამ ისრაელები გადაარჩინა