არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისმცემლობისთვის

იაკობის ვაჟები

დაბადების 37-ე თავი

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

იაკობის ვაჟები

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისმცემლობისთვის

იაკობის ვაჟები

დაბადების 37-ე თავი

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

იაკობის ვაჟები