არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სამუშაო ფურცელი

კომპიუტერული თამაშები

ეს სამუშაო ფურცელი დაგეხმარება, განსაზღვრო, როგორი ვიდეოთამაშებით ერთობი და რამდენ დროს უთმობ მათ.