არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სამუშაო ფურცელი

გაწონასწორებული თვალსაზრისი გართობასა და მოვალეობებზე

ეს სამუშაო ფურცელი დაგეხმარება, გქონდეს გაწონასწორებული თვალსაზრისი მოვალეობებსა და გართობაზე.