არჩეულ მასალაზე გადასვლა

რას ამბობენ შენი თანატოლები

არსებობს ღმერთი?

არსებობს ღმერთი?

ახალგაზრდები სხვადასხვა მტკიცებულების საფუძველზე ხსნიან, რატომ სჯერათ შემოქმედის არსებობის.