სიცოცხლის წარმოშობა — ხუთი კითხვა, რომელზეც ღირს დაფიქრება

გამოიკვლიე ფაქტები და თავად გადაწყვიტე, რომელ შეხედულებას დაუჭერ მხარს — ევოლუციას თუ შემოქმედებას.

დილემის წინაშე

მოსწავლეები, რომლებსაც ბავშვობაში შემოქმედებაზე ასწავლეს, ხშირად დილემის წინაშე დგებიან.

კითხვა 1

როგორ წარმოიშვა სიცოცხლე?

ამ საკითხზე სწორი წარმოდგენა უდიდეს გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რა შეხედულება გვექნება სიცოცხლეზე.

კითხვა 2

არის სიცოცხლის რომელიმე ფორმა მარტივი?

თუ ევოლუციის თეორია სიმართლეს შეესაბამება, ის დამაჯერებლად უნდა გვიხსნიდეს, როგორ გაჩნდა შემთხვევით პირველი „მარტივი“ უჯრედი.

კითხვა 3

საიდან მოდის ინფორმაცია?

ბიოლოგები წლებია იკვლევენ ადამიანის გენეტიკას და იმ დეტალურ ინსტრუქციებს, რომელიც ჩაწერილია დნმ-ის სახელით ცნობილ საოცარ მოლეკულაში.

კითხვა 4

ერთი წინაპარი ჰყავს ყველა ცოცხალ არსებას?

ჩარლზ დარვინი და მისი თანამოაზრეები ფიქრობდნენ, რომ ყველა ცოცხლ არსებას ერთი წინაპარი ჰყავდა. სინამდვილეში ასე მოხდა ყველაფერი?

კითხვა 5

გონივრულია, გვჯეროდეს ბიბლიის?

ხშირ შემთხვევაში ამ წიგნს ისე წარადგენენ, რომ ხალხს ის არაპრაქტიკული, არამეცნიერული და მცდარი ჰგონია. მაგრამ არის კი ეს ბიბლიის ობიექტური შეფასება?

ბიბლიოგრაფია

ამ ნაწილში მოცემულია წყაროების ჩამონათვალი, რომელზეც დაფუძნებულია ამ ბროშურაში მოცემული ინფორმაცია.