არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

 გაკვეთილი 16

რა მოვალეობა აკისრიათ მომსახურეებს?

რა მოვალეობა აკისრიათ მომსახურეებს?

მიანმა

კრების შეხვედრა

სამქადაგებლო ჯგუფი

სამეფო დარბაზის მოვლა-პატრონობა

ბიბლია საუბრობს მამაკაცების ორ ჯგუფზე, რომლებსაც კრებაში პასუხისმგებლობები აკისრიათ. ესენი არიან „ზედამხედველები და მომსახურეები“ (ფილიპელები 1:1). თითოეულ კრებაში არიან ძმები, რომლებიც უხუცესებად და მომსახურეებად მსახურობენ. რა დავალებებს ასრულებენ მომსახურეები კრების სასიკეთოდ?

თანამშრომლობენ უხუცესთა საბჭოსთან. მომსახურეები სულიერად მოწიფული, სანდო და კეთილსინდისიერი მამაკაცები არიან. ისინი შეიძლება ნებისმიერი ასაკის იყვნენ. მათ სხვადასხვა პასუხისმგებლობა აკისრიათ კრებაში, იქნება ეს დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხებთან თუ ფიზიკურ შრომასთან. ეს უხუცესებს იმის საშუალებას აძლევს, რომ ძირითადი ყურადღება კრების წევრების დამოძღვრასა და დამწყემსვაზე გადაიტანონ.

ემსახურებიან კრებას. ზოგიერთ მომსახურეს ევალება, კრების შეხვედრაზე მოსულებს მიესალმოს. სხვებს შესაძლოა დაევალოთ ხმის გამაძლიერებელი მოწყობილობის მართვა, ლიტერატურისა თუ სამქადაგებლო უბნების განაწილება და კრების საფინანსო ანგარიშებზე ზრუნვა. მომსახურეები აგრეთვე მონაწილეობას იღებენ სამეფო დარბაზის მოვლა-პატრონობაში. შეიძლება მათ უხუცესებმა სთხოვონ, ხანდაზმულებს აღმოუჩინონ დახმარება. ისინი სიხარულითა და მონდომებით ასრულებენ მათზე დაკისრებულ ნებისმიერ ვალდებულებას, რის გამოც კრების წევრების პატივისცემას იმსახურებენ (1 ტიმოთე 3:13).

მისაბაძი ქრისტიანები არიან. მომსახურეებად მათ იმიტომ ნიშნავენ, რომ ქრისტიანულ თვისებებს ავლენენ. ისინი კრების პროგრამაშიც იღებენ მონაწილეობას, რითაც რწმენას გვიმტკიცებენ. მომსახურეები გულმოდგინედ ქადაგებენ და ამით კარგ მაგალითს აძლევენ კრებას. ამასთანავე, მჭიდროდ თანამშრომლობენ უხუცესთა საბჭოსთან, კრებაში სიხარული შეაქვთ და მის ერთიანობას უწყობენ ხელს (ეფესოელები 4:16). დროთა განმავლობაში ისინი შეიძლება უხუცესებადაც დაინიშნონ.

  • ვინ ინიშნება მომსახურედ?

  • როგორ ეხმარებიან ისინი კრებას?