არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

 გაკვეთილი 23

როგორ მზადდება და ითარგმნება ჩვენი ლიტერატურა?

როგორ მზადდება და ითარგმნება ჩვენი ლიტერატურა?

სამწერლო განყოფილება, აშშ

სამხრეთი კორეა

სომხეთი

ბურუნდი

შრი-ლანკა

„სასიხარულო ცნობა . . . ყოველ ერს, ტომს, ენასა და ხალხს“ რომ ვაუწყოთ, ჩვენი ლიტერატურა 750-ზე მეტ ენაზე გამოიცემა (გამოცხადება 14:6). როგორ ვართმევთ თავს ამ არცთუ ისე ადვილ ამოცანას? ამისთვის დაუღალავად შრომობს სამწერლო განყოფილება და ერთგული მთარგმნელები მთელ მსოფლიოში, რომლებიც იეჰოვას მოწმეები არიან.

ორიგინალი ტექსტი ინგლისურ ენაზე მზადდება. ხელმძღვანელი საბჭო მსოფლიო მთავარ სამმართველოდან ზედამხედველობს სამწერლო განყოფილების საქმიანობას. ეს განყოფილება ნიშნავს მწერლებს, რომლებიც მსოფლიო მთავარ სამმართველოსა თუ სხვადასხვა ფილიალებში მსახურობენ. ვინაიდან სამწერლო განყოფილებაში სხვადასხვა ეროვნების და-ძმები არიან, სულიერი საზრდო მრავალფეროვანია, რომლითაც ყველა ერისა თუ წარმომავლობის ადამიანი ინტერესდება.

ტექსტი მთარგმნელებს ეგზავნება. მას შემდეგ, რაც ორიგინალი ტექსტი გაივლის რედაქტირების პროცესს და ხელმძღვანელი საბჭო მოიწონებს, ელექტრონული სახით ეგზავნება მთარგმნელობით ჯგუფებს მთელ მსოფლიოში. ნათარგმნი ტექსტი გადის შემოწმებასა და სათანადო კორექტურას. მთარგმნელები ცდილობენ, „ზუსტი სიტყვებით დაწერონ ჭეშმარიტება“, რათა თარგმანი აზრობრივად ზუსტი და ბუნებრივი იყოს (ეკლესიასტე 12:10).

კომპიუტერული პროგრამები აჩქარებს ტექსტის მომზადებისა და თარგმნის პროცესს. ვერანაირი კომპიუტერული პროგრამა ვერ ჩაანაცვლებს მწერლებისა და მთარგმნელების გონებრივ შრომას. თუმცა, თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამები — ელექტრონული ლექსიკონები თუ სხვადასხვა საკვლევი ცნობარები — მნიშვნელოვანწილად აადვილებს მათ შრომას. იეჰოვას მოწმეებმა შექმნეს „მრავალენოვანი ელექტრონული საგამომცემლო სისტემა“ (MEPS), რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია დასაბეჭდად გამზადებული ტექსტის ასობით ენაზე ჩამოსხმა თანდართულ ილუსტრაციებთან ერთად.

რატომ არ იშურებენ და-ძმები ძალ-ღონეს, რომ ბიბლიური პუბლიკაციები ხელმისაწვდომი გახდეს იმ ენებზეც კი, რომლებზეც, სულ რაღაც, რამდენიმე ათასი ადამიანი ლაპარაკობს? იეჰოვას ნებაა, „ყველანაირი ადამიანი გადარჩეს და ჭეშმარიტების საფუძვლიანი ცოდნა მიიღოს“ (1 ტიმოთე 2:3, 4).

  • როგორ მზადდება სტატიები ჩვენი პუბლიკაციებისთვის?

  • რატომ ითარგმნება ჩვენი პუბლიკაციები ამდენ ენაზე?