არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

 გაკვეთილი 22

რა კეთდება ფილიალში?

რა კეთდება ფილიალში?

სოლომონის კუნძულები

კანადა

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა

ბეთელის ოჯახის წევრები სხვადასხვა განყოფილებებში მსახურობენ და ერთ ან რამდენიმე ქვეყანაში სამქადაგებლო მსახურების წინსვლას უწყობენ ხელს. ზოგი მათგანი მსახურობს მთარგმნელობით განყოფილებაში, ზოგი — სტამბაში, საამკინძაოში, ლიტერატურის საწყობში, აუდიო-ვიდეო ჩამწერ სტუდიაში, ზოგი კი სხვა აუცილებელი საქმითაა დაკავებული, რომელზე ზრუნვაც ადგილობრივ ფილიალს ევალება.

ფილიალის კომიტეტი ზედამხედველობას უწევს ფილიალს. ხელმძღვანელი საბჭო თითოეული ფილიალის ზედამხედველობას ანდობს ფილიალის კომიტეტს. ეს კომიტეტი შედგება სამი ან მეტი სულიერად მოწიფული და გამოცდილი უხუცესისგან. თითოეული ფილიალის კომიტეტი ანგარიშს წარუდგენს ხელმძღვანელ საბჭოს და საქმის კურსში აყენებს, თუ როგორ მიმდინარეობს თეოკრატიული საქმიანობა მათი ფილიალის ტერიტორიაზე. წარდგენილი ანგარიშის საფუძველზე ხელმძღვანელი საბჭო განსაზღვრავს, თუ რა საკითხებს უნდა დაეთმოს ჯეროვანი ყურადღება მიმდინარე პუბლიკაციებში, კრების შეხვედრებსა თუ კონგრესებზე. ხელმძღვანელი საბჭოს წარმომადგენლები, რომლებიც რეგულარულად ინახულებენ ფილიალებს და კომიტეტს სათანადო ხელმძღვანელობას უწევენ, თუ როგორ გაართვან უკეთ თავი მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს (იგავები 11:14). მონახულების დროს მთავარი სამმართველოს წარმომადგენელს აქვს სპეციალური პროგრამა, რომელშიც ფილიალის ტერიტორიაზე მცხოვრები მაუწყებლებისთვის გამამხნევებელი მოხსენების წარმოთქმაც შედის.

ფილიალი ზრუნავს ადგილობრივ კრებებზე. ფილიალში მსახურობენ ძმები, რომლებიც ახალი კრებების ჩამოყალიბებაზე არიან პასუხისმგებელი. ეს ძმები აგრეთვე ხელმძღვანელობენ პიონერებს, მისიონერებსა და სარაიონო ზედამხედველებს თავიანთი ფილიალის ტერიტორიაზე. ისინი ორგანიზებას უწევენ დიდი თუ პატარა კონგრესების ჩატარებას, სამეფო დარბაზების მშენებლობასა და კრებებისთვის ლიტერატურის დროულად მიწოდებას. ფილიალში ნებისმიერი საქმე იმისთვის კეთდება, რომ სასიხარულო ცნობა რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოისმინოს (1 კორინთელები 14:33, 40).

  • როგორ თანამშრომლობს ფილიალის კომიტეტი ხელმძღვანელ საბჭოსთან?

  • რა საქმე სრულდება ფილიალში?