თავისით გაჩნდა სიცოცხლე?

ძალიან მნიშვნელოვანია, რისი გვჯერა სიცოცხლის წარმოშობასთან დაკავშირებით.

შესავალი

საცხოვრებლად შეიქმნა ჩვენი პლანეტა? უტყუარ ფაქტებზეა დაფუძნებული ევოლუციის თეორია?

პირადად თქვენ რისი გჯერათ?

შეიძლება გჯერათ ღმერთის არსებობის და თვლით, რომ ბიბლია სანდო წიგნია. შესაძლოა აფასებთ იმ განათლებული და გავლენიანი მეცნიერების შეხედულებებსაც, რომელთაც არ სჯერათ შემოქმედის არსებობის.

სიცოცხლით სავსე პლანეტა

სიცოცხლე დედამიწაზე არასოდეს გაჩნდებოდა, რომ არა რამდენიმე საოცარი „დამთხვევა“. ეს ყველაფერი შემთხვევითობის წყალობით გაჩნდა თუ გონივრული ჩანაფიქრის შედეგია?

ვინ შექმნა თავდაპირველად?

მკვლევრები იდეებს სესხულობენ ბუნებიდან, რათა გადაჭრან საინჟინრო პრობლემები. თუ მიბაძვა მოითხოვს ინტელექტს, რისი თქმა შეიძლება ორიგინალის შექმნაზე?

ევოლუცია — მცდარი შეხედულებები და ფაქტები

ევოლუციის თეორიის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენია მოსაზრება, რომ მუტაციის შედეგად, მცენარეთა და ცხოველთა თავდაპირველი სახეობები შესაძლოა სრულიად ახალ სახეობებად გარდაიქმნას. ფაქტებს ეფუძნება ეს შეხედულება?

მეცნიერება და „დაბადებაში“ ჩაწერილი ინფორმაცია

ეწინააღმდეგება მეცნიერება „დაბადებაში“ ჩაწერილ ინფორმაციას შემოქმედების შესახებ?

აქვს მნიშვნელობა, რისი გვჯერა?

გჯერა, რომ ევოლუცია გავლენას ახდენს სიცოცხლის აზრისადმი შენს დამოკიდებულებაზე?

ბიბლიოგრაფია

შეამოწმეთ წყაროები, რომელთაც ეფუძნება ეს ბროშურა.