არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

რა გვარწმუნებს იმაში, რომ ბიბლია ჭეშმარიტია?

რა გვარწმუნებს იმაში, რომ ბიბლია ჭეშმარიტია?

ბიბლიაში ვკითხულობთ, რომ ის არის „ღვთის სიტყვა“ და რომ ღმერთმა „შეუძლებელია, იცრუოს“ (1 თესალონიკელები 2:13; ტიტე 1:2). ნამდვილად ასეა ეს თუ ბიბლია უბრალოდ მითებისა და ლეგენდების კრებულია?