არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

საოცარ ქმნილებებში ღვთის დიდება ვლინდება

საოცარ ქმნილებებში ღვთის დიდება ვლინდება

თუ ბუნებას დავაკვირდებით, მეტს გავიგებთ შემოქმედის შესახებ და დავუახლოვდებით მას.