რა არის ნამდვილი სიყვარული?

რომანტიკული სიყვარული, რომლის შესახებაც რომანებში ვკითხულობთ, ხშირად გულისტკივილით სრულდება; ნამდვილი სიყვარული ბიბლიის ურყევ პრინციპებს ემყარება.

რა არის ნამდვილი სიყვარული?

ბიბლიური პრინციპები ქრისტიანებს ეხმარება როგორც ცხოვრების საუკეთესო თანამგზავრის არჩევაში, ისე მეუღლისადმი ნამდვილი სიყვარულის გამოვლენაში.

რა არის ნამდვილი სიყვარული? — შესავალი სიტყვა

შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ ფილმში მოცემული პრინციპებით, მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ სხვადასხვა კულტურაში ტრფობის პერიოდთან და ქორწინებასთან დაკავშირებით განსხვავებული წეს-ჩვეულებები არსებობს.