არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ 10

როგორ მომავალს გვპირდება ბიბლია?

„მართლები დაიმკვიდრებენ დედამიწას და მარადიულად იცხოვრებენ მასზე“

(ფსალმუნი 37:29).

„დედამიწა მარადიულად რჩება“

(ეკლესიასტე 1:4).

„სამუდამოდ შთანთქავს სიკვდილს და ყველას მოსწმენდს ცრემლს სახიდან უზენაესი უფალი იეჰოვა“

(ესაია 25:8).

„მაშინ უსინათლოებს თვალები აეხილებათ და ყრუები გაიგონებენ; მაშინ კოჭლი ირემივით იხტუნებს და მუნჯი სიხარულით შესძახებს; წყალი ამოხეთქავს უდაბნოში და მდინარეები — ხრიოკზე“

(ესაია 35:5, 6).

„მოსწმენდს მათ ყოველ ცრემლს თვალებიდან და აღარ იქნება სიკვდილი, აღარც გლოვა, გოდება და ტკივილი, რადგან წინანდელი ყველაფერი მოისპო“

(გამოცხადება 21:4).

„ააშენებენ სახლებს და იცხოვრებენ მათში, ჩაყრიან ვაზს და შეჭამენ მის ნაყოფს. არ ააშენებენ იმისთვის, რომ სხვამ იცხოვროს, და არც იმისთვის დარგავენ, რომ სხვამ შეჭამოს. ჩემი ხალხის ასაკი ხის ასაკივით იქნება და თავად მოიხმარენ სრულად თავიანთ ნახელავს ჩემი რჩეულები“

(ესაია 65:21, 22).