არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ 13

როგორი დამოკიდებულება უნდა გვქონდეს შრომისადმი?

„გინახავს თავისი საქმის მცოდნე კაცი? მეფეთა წინაშე წარდგება იგი და არა უბრალო ხალხის წინაშე!“

(იგავები 22:29).

„ვინც იპარავდა, ნუღარ მოიპარავს, არამედ მუყაითად და პატიოსნად იშრომოს, რათა ჰქონდეს გაჭირვებულისთვის მისაცემი“

(ეფესოელები 4:28).

„ყოველმა კაცმა უნდა ჭამოს, სვას და სიამე ნახოს თავის გარჯაში. ეს ღვთისგან ნაბოძები ძღვენია“

(ეკლესიასტე 3:13).