არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ 20

რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ბიბლიის კითხვამ შედეგი გამოიღოს?

ᲑᲘᲑᲚᲘᲘᲡ ᲙᲘᲗᲮᲕᲘᲡᲐᲡ ᲓᲐᲤᲘᲥᲠᲓᲘᲗ ᲐᲛ ᲙᲘᲗᲮᲕᲔᲑᲖᲔ:

რას ვიგებ ამ მონაკვეთიდან იეჰოვა ღმერთზე?

როგორ ეხება ეს მონაკვეთი ბიბლიის მთავარ თემას?

როგორ შემიძლია გამოვიყენო ცხოვრებაში?

როგორ გამოვიყენო ეს მუხლები სხვების დასახმარებლად?

„შენი სიტყვა ლამპარია ჩემი ფეხისთვის და სინათლეა ჩემი სავალისთვის“

(ფსალმუნი 119:105).