არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ 12

რა იმედი არსებობს გარდაცვლილთათვის?

„ნუ გაიკვირვებთ ამას, რადგან მოვა დრო, როცა ყველა, ვინც სამარხშია, მის ხმას მოისმენს და აღდგება“

(იოანე 5:28, 29).

„იქნება მკვდრეთით აღდგომა, მართლებისაც და უმართლოებისაც“

(საქმეები 24:15).

„ვიხილე ტახტის წინ მდგომი მკვდრები, დიდი და მცირე, და გაშლილი გრაგნილები. გაშლილი იყო სხვა გრაგნილიც — სიცოცხლის გრაგნილი. მკვდრები ამ გრაგნილებში ჩაწერილის მიხედვით გასამართლდნენ თავიანთი საქმეებისამებრ. დააბრუნა ზღვამ მასში მყოფი მკვდრები, სიკვდილმა და სამარემაც დააბრუნეს მათში მყოფი მკვდრები და თითოეული თავისი საქმეებისამებრ გასამართლდა“

(გამოცხადება 20:12, 13).